Termini dopunskog rada nalaze se u prilogu.

Pozivi za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave nalaze se u prilogu.

15. lipnja došlo je do manje izmjene u pozivima u točci 6b. Ispravljeni pozivi nalaze se u prilogu.