Javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave nalazi  se u prilogu.

Ponude se dostavljaju osobno u Zdravstveno učilište u zatvorenoj kuverti s naznakom “Ponuda za organizaciju maturalnog putovanja”  ili putem pošte, s istom naznakom na kuverti. Datum i vrijeme do kad je potrebno poslati ponudu naznačeni su u obrascu.

Učenici koji koriste međumjesni prijevoz “Samoborček” mogu ostvariti pravo na povrat sredstava za razdoblje studeni – prosinac 2023. godine.

Kako bi se spomenuto pravo ostvarilo, učenici su dužni najkasnije do 4. prosinca 2023. u učeničku referadu donijeti:
– popunjen obrazac za povrat sredstava potpisan od strane roditelja/skrbnika (u prilogu ili na porti Učilišta);
– preslike računa za studeni i prosinac.