Na roditeljskom sastanku održanom 20. siječnja 2022. kao agencija koja će organizirati izvanučioničku nastavu u Istru (broj poziva 1/2021) izabrana je agencija „Spektar putovanja d.o.o.“. Nakon prezentacije na kojoj su sudjelovali predstavnici obje pozvane agencije glasovanju je pristupilo 37 roditelja, pratitelja i ravnatelj Učilišta. Agencija „Spektar“ dobila je 30 glasova, a agencija „Speranza“ 7 glasova.

Ravnatelj Učilišta

Hrvoje Odak, prof.

Na javni poziv Zdravstvenog učilišta za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 1/2021. prijavile su se agencije Spektar putovanja i Speranza turististička agencija.

Pozivaju se agencije da predstave svoje ponude na roditeljskom sastanku koji će se održati u četvrtak, 20. siječnja 2022. u 18 sati putem Zoom aplikacije. Mole se predstavnici agencija da se jave na e-adresu škole (info@zdravstveno-uciliste.hr) kako bi dobili poveznicu za online sastanak.