Fakultativni nastavni programi (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,  NN  87/2008.,  članak  27)  obuhvaćaju  nastavne predmete,  odnosno  nastavne  sadržaje kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu s mogućnostima škole.

Dodatna nastava  (Zakon  o  odgoju  i  obrazovanju  u  osnovnoj  i  srednjoj  školi,  NN 87/2008., članak 34) organizira se za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet ili područje.

Raspored održavanja fakultativne i dodatne nastave nalazi se u prilogu.