Pozivi za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave nalaze se u prilogu.

15. lipnja došlo je do manje izmjene u pozivima u točci 6b. Ispravljeni pozivi nalaze se u prilogu.

 

Na roditeljskom sastanku 15. ožujka 2022. za stručnu ekskurziju u Vukovar (javni poziv 3/2022) izabrana je ponuda agencije Spektar putovanja od strane 47 roditelja.

Ponuda agencije Brioni d.o.o. dobila je 4 glasa roditelja, ona agencije Euro ASAP 0 glasova.