Rok za prigovore na ocjenjivanje jesenskog roka državne mature je 14. rujna 2022. do 11h.
U obzir se uzimaju samo opravdani i jasno argumentirani prigovori.
Prof. Malić