Zdravstveno učilište

Medvedgradska 55, 10000 Zagreb

E-mail adresa:  ured@ss-zdravstveno-uciliste-zg.skole.hr

Telefoni:

01/555 2151

01/555 2152 (ravnatelj Hrvoje Odak)

01/555 2175 (zbornica)

01/555 2166 (pedagoginja)

01/555 2167 (psihologinja)

01/ 555 21 61 (tajnica; službenica za informiranje)

Fax: 01/555 2164

 

Radno vrijeme učeničke referade (01/555 2151)

ponedjeljkom, srijedom i petkom ujutro – rad sa strankama od 9 do 14:30;

utorkom i četvrtkom popodne – rad sa strankama od 13:30 do 18 sati.

 

Radno vrijeme tajništva (01/ 555 21 61katica.tomek@skole.hr)

ponedjeljkom i srijedom popodne

utorkom, četvrtkom i petkom ujutro

 

Za izradu prijepisa i duplikata svjedodžbi potrebno je kupiti 70,00 kn biljega po svjedodžbi  i uplatiti 50,00 kn po svjedodžbi na račun Učilišta.

Podaci za plaćanje su:

IBAN Učilišta: HR1923600001101370232

Model: HR00   Poziv na broj primatelja: OIB

Opis plaćanja: duplikat svjedodžbe

 

Za izradu nastavnog plana, tjedni fond sati po predmetima, potrebno je uplatiti 70,00 kn na račun Učilišta.

Podaci za plaćanje su:

IBAN Učilišta: HR1923600001101370232

Model: HR00   Poziv na broj primatelja: OIB

Opis plaćanja: Nastavni plan

 

Za izradu nastavnog plana i programa, tjedni fond sati po predmetima i ispis gradiva iz strukovnih predmeta, potrebno je uplatiti 200,00 kn na račun Učilišta.

Podaci za plaćanje su:

IBAN Učilišta: HR1923600001101370232

Model: HR00   Poziv na broj primatelja: OIB

Opis plaćanja: Nastavni plan i program

 

Za sve potrebne informacije javiti se Lidiji Sertić, na broj 555-2151

RASPORED ZVONA

1. i 3. u A smjeni

2. i 4. u B smjeni

1.sat
8:00 - 8:40
2.sat
8:45 - 9:25

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:40 - 10:20
4.sat
10:25 - 11:05
5.sat
11:10 - 11:50
6.sat
11:55 - 12:35
7. / 0. sat
12.40 - 13:20
1. sat
13:25 - 14:05
2. sat
14:10 - 14:50

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:05 - 15:45
4. sat
15:50 - 16:30
5. sat
16:35 - 17:15
6. sat
17:20 - 18:00

2. i 4. u A smjeni

1. i 3. u B smjeni

1.sat
8:00 - 8:45
2.sat
8:50 - 9:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:50 - 10:35
4.sat
10:40 - 11:25
5.sat
11:30 - 12:15
6.sat
12:20 - 13:05
7. / 0. sat
13.10 - 13:55
1. sat
14:00 - 14:45
2. sat
14:50 - 15:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:50 - 16:35
4. sat
16:40 - 17:25
5. sat
17:30 - 18:15
6. sat
18:20 - 19:05