Povratak na objave
16 velj
2023

Kreativni natječaj Zdravstvenog učilišta

Zdravstveno učilište raspisuje kreativni natječaj na temu Četiri godišnja doba.

Na natječaj se mogu prijaviti svi učenici Zdravstvenog učilišta.

Natječaj traje od 27. veljače 2023. do 27. travnja 2023.

Učenici se prijavljuju na e-adresu natjecaj.zuz@gmail.com na način da u naslov maila upisuju svoje ime i kategoriju (npr. Ana Anić – literarni rad). U slučaju da se učenik želi prijaviti u više kategorija, za svaku kategoriju šalje novu prijavu. U tekstu natječaja potrebno je napisati razred te ime mentora ako je on izabran.

Moguće kategorije su:

 • LITERARNI RAD
 • FOTOGRAFIJA
 • STRIP
 • LIKOVNI RAD (crtež, slika, plakat, grafika, skulptura…)
 • VIDEO URADAK

Svaki rad obavezno mora sadržavati sljedeće podatke:

 • ime i prezime autora
 • razred
 • ime i kontakt podatke nastavnika – mentora
 • naslov rada

Rok za predaju radova je 1. travnja 2023. 

Radovi pristigli nakon roka neće se razmatrati.

 

LITERARNI RADOVI (pjesma ili priča)

Literarni rad može biti pjesma ili priča do 3 kartice teksta (3×1800 znakova). Literarni rad je individualni rad jednog učenika. Tema je zadana, ali naslov nije.

 • šalju se isključivo elektroničkom poštom na e-adresu  natjecaj.zuz@gmail.com
 • radovi moraju biti napisani u Word formatu. Tekst treba biti ispisan fontom Calibri, veličine 12, s proredom 1.5.
 • dužina teksta treba biti do 3 kartice teksta.
 • Word datoteku treba nasloviti na sljedeći način: [Naslov] – [Ime Prezime]
 • obavezni podaci o učeniku i radu (vidi gore) trebaju biti navedeni na početku ili na kraju rada, a ne u zasebnom dokumentu ili tijelu e-maila
 • ako se jednim e-mailom šalje više radova, svaki rad se treba nalaziti u zasebnoj Word datoteci

 

LIKOVNI RADOVI

Likovni rad može biti individualni rad jednog učenika ili više njih (do 3). Tehnika izrade nije zadana.

 • radovi se osobno donose u knjižnicu
 • ako je rad u digitalnom formatu (digitalni crtež/slika itd.), rad se može isprintati ili poslati na e-adresu natjecaj.zuz@gmail.com
 • formati plakata i crteža su zadani, usmjerenje je proizvoljno:

– plakat: A2 ili A3

– crtež: A3, A4 ili A5

 • obavezni podaci o učeniku i radu (vidi gore) trebaju biti navedeni na poleđini rada ili, u slučaju skulpture, na posebnom papiru

 

FOTOGRAFIJA

Fotografija je individualni rad jednog učenika.

 • fotografija se donosi osobno u knjižnicu
 • format fotografije je zadan, usmjerenje nije: 18×24
 • obavezni podaci o učeniku i radu (vidi gore) trebaju biti navedeni na poleđini rada

 

STRIPOVI

Strip je individualni rad jednog učenika.

 • dostavljaju se u knjižnicu ili na e-adresu natjecaj.zuz@gmail.com ukoliko je riječ o digitalnom formatu
 • nije ograničen broj kadrova, ali je duljina ograničena na jednu stranicu formata A3, A4 ili A5 (usmjerenje je proizvoljno)
 • obavezni podaci o učeniku i radu (vidi gore) trebaju biti navedeni na poleđini rada

 

VIDEO URADAK

Video uradak može biti individualni rad jednog ili više učenika (do 5)

 • dostavlja se na e-adresu natjecaj.zuz@gmail.com

 

 

Želimo Vam puno sreće i inspiracije u stvaranju ovogodišnjih radova!

 

RASPORED ZVONA

A smjena

1.sat
8:00 - 8:45
2.sat
8:50 - 9:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:50 - 10:35
4.sat
10:40 - 11:25
5.sat
11:30 - 12:15
6.sat
12:20 - 13:05
7. / 0. sat
13.10 - 13:55

B smjena

1.sat
14:00 - 14:45
2.sat
14:50 - 15:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:50 - 16:35
4. sat
16:40 - 17:25
5. sat
17:30 - 18:15
6. sat
18:20 - 19:05