Povratak na objave
13 lip
2023

Primjer dobre prakse iz nastave njemačkog jezika

Upotreba Lego seta

Ciljna skupina: 1. razred, 6. i 9. godina učenja

Cilj: Poticanje vještine govorenja i pisanja pomoću upotrebe lego seta

Ishodi: Učenik govori kratak tekst koristeći pravilne i nepravilne glagole u prezentu.

Učenik piše kratak tekst u prezentu.

Predviđeno vrijeme: 2 školska sata

 

  1. sat
UVOD, 10 minuta

 

Učenici odabiru po 4 lego elementa i naprave neku figuricu (ptica, pas, mačka…). Zatim u paru predstavljaju svoje figurice (ime, dob, hobi, mjesto stanovanja) i tvore dijalog.

Npr. Ich bin Ente Sara. Ich wohne an einem See. Ich tanze gern und gehe ins Schwimmbad.

GLAVNI DIO, 30 minuta

 

Plenum: Učenici ponavljaju činjenice o nekom poznatom tekstu (iz udžbenika ili bajka) te imaju zadatak izraditi pojedinu scenu prema poznatom predlošku.

Rad u paru: Svaki par dobiva jednu podlogu na kojoj izrađuje scenu koju je odabrao ili koju mu je nastavnik dodijelio, kako bi svi parovi imali različitu scenu. Učenici zajednički grade scenu. Uzimaju najprije po 10 lego dijelova dok svi parovi ne uzmu dijelove, a zatim mogu uzeti preostale lego dijelove, ako su im potrebni.

Nakon što su izradili scenu, učenici dobivaju zadatak poslikati tu scenu iz različitih kuteva, vodeći računa o osvjetljenju, o različitim planovima (bliz, dalek, pogled odozgo, odozdo) te zatim osmisliti nastavak te scene, dodajući i svoje dijelove priče. Fotografije koje zatim izrade moraju sugerirati neki pokret, najčešće je to kretanje figure, kako bi se izbjegla statičnost scene i postigao filmski efekt.

ZAVRŠNI DIO, 5 minuta Učenici fotografiraju promjenu u početnoj sceni.

 

  1. sat
UVOD, 3 minute

 

Nastavak rada na scenama s prethodnog sata. Vraćanje scene u početni položaj.
GLAVNI DIO, 15 min

 

Učenici usmeno opisuju scenu koju su izradili. Međusobno si postavljaju pitanja i opisuju scenu. Opisuju i promjenu koja se dogodila u sceni. Učenici traže i zapisuju nepoznate riječi koje su im potrebne za opisivanje scene. Na ovaj način razvija se tehnika storytellinga. Nakon uvježbavanja u paru nastavnik redom proziva parove, prema redoslijedu scena, te oni opisuju svoj rad. Ostali učenici mogu postavljati pitanja.
GLAVNI DIO, 15 minuta Učenici pišu tekst- kratak opis scene koju su napravili. Učenici rade u paru i provjeravaju točnost riječi i poretka riječi. Učenici upotrebljavaju pravilne i nepravilne glagole u prezentu. Nastavnik postavlja pitanja.

Učenici otvaraju aplikaciju CapCut, Kinemaster, Moviemaker ili neku drugu prema vlastitom izboru te izrađuju kratak film pomoću snimljenih fotografija. Odabiru i slobodno dostupnu glazbu.

https://padlet.com/tatjana_shosha/lego-7w9wa855s05lvqzi/wish/2561201350

 

ZAVRŠNI DIO, 12minuta Učenici predstavljaju svoje radove- izrađene video-filmove koji prikazuju neku scenu iz poznatog teksta.

Domaća zadaća- postaviti video na zajednički Padlet, pogledati videe ostalih učenika te ostaviti barem 2 komentara.

 

 

 

VREDNOVANJE

Vrednovanje govorne produkcije prema rubrici za govorni tekst, elementi vrednovanja- informacije o sceni, jezične strukture- upotreba prezenta, vokabular, prezentacija

 

Vrednovanje pisane produkcije prema rubrici za pisani tekst, elementi vrednovanja-

informacije o sceni, jezične strukture- upotreba prezenta, vokabular

 

Samovrednovanje- izlazna kartica- Kako mi se svidio ovakav način rada? Što mi se najviše dopalo? Koji dio mi je bio najteži? Koje sam nove riječi naučio?

 

RASPORED ZVONA

A smjena

1.sat
8:00 - 8:45
2.sat
8:50 - 9:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:50 - 10:35
4.sat
10:40 - 11:25
5.sat
11:30 - 12:15
6.sat
12:20 - 13:05
7. / 0. sat
13.10 - 13:55

B smjena

1.sat
14:00 - 14:45
2.sat
14:50 - 15:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:50 - 16:35
4. sat
16:40 - 17:25
5. sat
17:30 - 18:15
6. sat
18:20 - 19:05