Povratak na objave
22 kol
2023

RCK Mlinarska (Rijeka, ljetni praktikum)

Učenici trećih razreda, smjerova zdravstveno-laboratorijski te fizioterapeutski tehničar,
Zdravstvenog učilišta od 2. do 15. srpnja pohađali su ljetnu stručnu praksu u Rijeci u
sklopu projekta RCK Mlinarska. Tijekom dvotjednog boravka u Rijeci, u pratnji profesorica
Maje Gregorić, Amande Jurić, Tihane Jurjević i Nikoline Sabljak, učenici su odrađivali
praktikum u Kliničkim bolničkim centrima Sušak i Rijeka te Dječjoj bolnici Kantrida.
Učenici zdravstveno-laboratorijskog smjera primjenjivali su svoja stručna znanja iz
medicinske biokemije, laboratorijske hematologije i mikrobiologije te stjecali nova u
dijagnostičkim laboratorijima različitih specijalnosti iz laboratorijske medicine na sve tri
spomenute lokacije.
Radeći s pacijentima u fizijatrijskim ambulantama KBC-a Sušak, učenici smjera
fizioterapeutski tehničar usavršavali su svoje vještine termoterapije i elektroterapije, a
kineziterapijske su postupke imali priliku primjenjivati tijekom neposrednog rada s
pacijentima različitih odjela KBC-a Rijeka.
Učenici su bili smješteni u Učeničkom domu Podmurvice, a slobodno su vrijeme provodili
posjećujući znamenitosti poput Trsatske gradine i Astronomskog centra, ali i kupajući se na
poznatim gradskim plažama.

RASPORED ZVONA

A smjena

1.sat
8:00 - 8:45
2.sat
8:50 - 9:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:50 - 10:35
4.sat
10:40 - 11:25
5.sat
11:30 - 12:15
6.sat
12:20 - 13:05
7. / 0. sat
13.10 - 13:55

B smjena

1.sat
14:00 - 14:45
2.sat
14:50 - 15:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:50 - 16:35
4. sat
16:40 - 17:25
5. sat
17:30 - 18:15
6. sat
18:20 - 19:05