Povratak na objave
18 stu
2020

Rokovi

Vremenik izradbe i obrane završnog rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja do 7. listopada 2020. Isti se ima objaviti na oglasnoj ploči najkasnije do 12. listopada 2020.

Teme za završni rad za sve rokove donosi ravnatelj na prijedlog strukovnih aktiva do 20. listopada 2020.

Učenici su dužni odabrati teme za završni ispit do 31. listopada 2020.

Predaja pisanog dijela završnog rada predaje se u urudžbeni zapisnik do 14. svibnja 2021.

 

a) ljetni rok

Prijava obrane završnog rada do 1. travnja 2021.

Odjava obrane: najkasnije tri dana prije planiranog dana obrane.

Obrana završnog rada: od 27. svibnja do 2. lipnja 2021.

 

b) jesenski rok

Prijava obrane završnog rada do 10. srpnja 2021.

Odjava obrane: najkasnije tri dana prije planiranog dana obrane.

Obrana završnog rada: kolovoza 2021.

 

c) zimski rok

Prijava obrane završnog rada do 30. studenog 2021.

Odjava obrane: najkasnije tri dana prije planiranog dana obrane.

Obrana završnog rada: tijekom veljače 2022.

Obrane završnog rada te podjele završnih svjedodžbi bit će provedene u skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada.

RASPORED ZVONA

A smjena

1.sat
8:00 - 8:45
2.sat
8:50 - 9:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:50 - 10:35
4.sat
10:40 - 11:25
5.sat
11:30 - 12:15
6.sat
12:20 - 13:05
7. / 0. sat
13.10 - 13:55

B smjena

1.sat
14:00 - 14:45
2.sat
14:50 - 15:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:50 - 16:35
4. sat
16:40 - 17:25
5. sat
17:30 - 18:15
6. sat
18:20 - 19:05