Povratak na objave
01 lip
2022

Samoborček – povrat sredstava

Učenici koji koriste međumjesni prijevoz “Samoborček” mogu ostvariti pravo na povrat sredstava za razdoblje svibanj – lipanj 2022. godine.

Kako bi se spomenuto pravo ostvarilo, učenici su dužni najkasnije do 20. lipnja 2022. u učeničku referadu donijeti:
– popunjen obrazac za povrat sredstava potpisan od strane roditelja/skrbnika (u prilogu ili na porti Učilišta);
– preslike markica za svibanj i lipanj;
– presliku mjesečne pokazne karte iz koje je vidljiva fotografija učenika i relacija prijevoza.

Učenici koji koriste prijevoz i u srpnju, za potrebe strulne prakse, obrazac (u prilogu) kao i preslike markice i mjesečne pokazne karte, mogu poslati na mail lidija.sertic@skole.hr ili donijeti u školu do 20. srpnja 2022.

Gradski ureda za obrazovnje, sport i mlade (u prilogu) o pravima za kupnju karte u lipnju i srpnju navodi:

  • učenicima maturantima u strukovnim i umjetničkim programima financira se prijevoz za dane izrade i obrane završnog rada i za dane polaganja državne mature;
  • učenicima u strukovnim programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi, odnosno stručnoj praksi financira se prijevoz tijekom i nakon završetka nastavne godine za dane pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse;
  • učenicima koji imaju obvezu pohađanja dopunskog rada financira se prijevoz za dane pohađanja dopunskog rada.

Naglašavamo da je sukladno Odluci potrebno voditi računa da se financira najpovoljniji iznos (pojedinačna, polumjesečna ili mjesečna karta). Učenici ukoliko žele mogu kupiti mjesečnu kartu, ali povrat sredstava bit će sukladan Odluci odnosno kao najpovoljniji iznos.

RASPORED ZVONA

A smjena

1.sat
8:00 - 8:45
2.sat
8:50 - 9:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:50 - 10:35
4.sat
10:40 - 11:25
5.sat
11:30 - 12:15
6.sat
12:20 - 13:05
7. / 0. sat
13.10 - 13:55

B smjena

1.sat
14:00 - 14:45
2.sat
14:50 - 15:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:50 - 16:35
4. sat
16:40 - 17:25
5. sat
17:30 - 18:15
6. sat
18:20 - 19:05