ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. a
Tomislav Zorko
UTO 10:25-11:05
UTO 15:10-16:00
II. a
Maja Gregorić
PET 16:15-17:00
SRI 16:15-17:00
III. a
Haris Car
PON 11:55-12:35
PON 13:35-14:20
IV. a
Srđan Bohucki
SRI 16:15-17:00
SRI 9:40-10:25

SANITARNI TEHNIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. c
Andreja Erak
SRI 16:15-17:00
UTO 13:35-14:20
II. c
Suzana Mravunac
UTO 10:25-11:05
UTO 15:25-16:10
III. c
Dag Marković
PET 11:10-11:50
ČET 16:15-17:00
IV. c
Tihana Jurjević
ČET 17:05-17:50
PON 18:00-18:45

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. a
Danijela Bačić
UTO 9:40-10:20
UTO 16:15-17:00
I. b
Amanda Jurić
PON 16:15-17:00
PON 9:40-10:20
II. a
Pero Ivančić
PON 12:40-13:20
UTO 17:00-17:30
II. b
Damira Zorić Cvetnić
UTO 15:25-16:10
UTO 10:25-11:05
III. a
Tajana Iličić
UTO 16:00-17:00
UTO 10:00-11:00
III. b
Tatjana Šoša
PET 16.:15-17:00
PET 9:40-10:20
IV. a
Mirela Pal
UTO 16:15-17:00
UTO 11:55-12:35
IV. b
Maša Mayr Radonić
PON 17:05-17:50
PON 8:45-9:30

MEDICINSKI KOZMETIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. e
Marina Dumančić
PET 10:25-11:05
PET 15:25-16:10
II. e
Višnja Vlahek Sokač
UTO 16:15-17:00
SRI 10:25-11:05
III. e
Maja Grbčić
PON 12:00-13:00
SRI 16:00-17:00
IV. e
Ana Bošnjak
PET 9:40-10:20
PET 16:15-17:00

DENTALNI TEHNIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. a
Mirijam Merčep
PET 18:30-19:15
SRI 18:45-19:30
II. a
Ana Alviž
UTO 14:25-15:10
UTO 11:10-11:50
III. a
Marija Mikulić
SRI 18:40-19:05
PET 15:30-16:10
IV. a
Martina Licitar
UTO 9:40-10:20
UTO 16:15-17:00

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. d
Slavica Brčić
UTO 10:25-11:05
UTO 15:25-16:10
II. d
Ksenija Hadrović
PON 11:10-11:50
PON 14:25-15:10
III. d
Nikolina Sabljak
ČET 17:05-17:50
PET 17:55-18:40
IV. d
Miranda Žužul Posilović
PET 10:25-11:05
PET 16:15-17:00

DENTALNI ASISTENT

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. b
Magdalena Divković
PET 8:45-9:25
PET 17:05-17:50
II. b
Dina Tariba
UTO 15:25-16:10
UTO 10:25-11:05
III. b
Hrvoje Malić
ČET 12:40-13:20
ČET 12:40-13:20
IV. b
Ivana Brzović
PON 12:40-13:20
PON 12:40-13:20

Raspored informacija - predmetni nastavnici

RASPORED ZVONA

A smjena

1.sat
8:00 - 8:40
2.sat
8:45 - 9:25

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:40 - 10:20
4.sat
10:25 - 11:05
5.sat
11:10 - 11:50
6.sat
11:55 - 12:35
7. / 0. sat
12.40 - 13:20

B smjena

1.sat
13:35 - 14:20
2.sat
14:25 - 15:10

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:25 - 16:10
4. sat
16:15 - 17:00
5. sat
17:05 - 17:50
6. sat
17:55 - 18:40