ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. a
Maja Gregorić
SRI 14:50-15:35
SRI 16:40-17:25
II. a
Haris Car
SRI 14:50-15:35
SRI 11:10-11:50
III. a
Marina Paun
PON 13:20.14:00
PON 12:35-13:20
IV. a
Pero Ivančić
SRI 14:00-15:00
ČET 13:00-14:00

SANITARNI TEHNIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. c
Suzana Mravunac
SRI 10:25-11:05
SRI 15:50-16:35
II. c
Dag Marković
SRI 9:30-10:15
SRI 16:45-17:30
III. c
Tihana Jurjević
PON 12:25-13:30
PON 18:15-19:00
IV. c
Mateja Šnajder
PON 15:50-16:35
PON 10:25-11:05

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. a
Lada Srzentić
ČET 16:40-17:25
ČET 9:40-10:25
I. b
Damira Zorić Cvetnić
PON 10:25-11:05
PON 15:40-16:20
II. a
Tajana Iličić
UTO 10:00-11:00
SRI 13:00-14:00
II. b
Tatjana Šoša
ČET 12:20-13:05
ČET 11:55-12:35
III. a
Mirela Pal
PET 9:25-10:05
PET 16:40-17:25
III. b
Maša Mayr Radonić
ČET 15:50-16:35
ČET 10:25-11:05
IV. a
Srđan Bohucki
PON 13:20-14:00
PON 12:35-13:20
IV. b
Tomislav Zorko
SRI 12:35-13:10
PET 18:15-19:00

MEDICINSKI KOZMETIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. e
Višnja Vlahek Sokač
SRI 17:30-18:15
UTO 11:10-11:50
II. e
Maja Grbčić
UTO 16:40-17:25
UTO 9:40-10:20
III. e
Ana Bošnjak
PET 15:50-16:35
UTO 10:30-11:15
IV. e
Ivana Mateljak
PON 12:00-12:35
PON 14:00-14:45

DENTALNI TEHNIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. a
Ana Alviž
SRI 8:45-9:25
SRI 17:30-18:15
II. a
Marija Mikulić
ČET 16:40-17:25
PON 9:40-10:25
III. a
Martina Licitar
PON 11:50-12:35
PON 14:00-14:45
IV. a
Nevenka Vranić
SRI 16:30-17:15
PET 16:30-17:15

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. d
Ksenija Hadrović
PON 10:25-11:05
PON 15:50-16:35
II. d
Nikolina Sabljak
PON 13:00-14:00
PON 13:00-14:00
III. d
Miranda Žužul Posilović
PON 12:40-13:20
PET 11:55-12:35
IV. d
Slavica Brčić
ČET 11:10-11:50
ČET 14:45-15:30

DENTALNI ASISTENT

Razred
Razrednik
Termin - tjedan A
Termin - tjedan B
I. b
Dina Tariba
PET 10:25-11:05
PET 15:50-16:35
II. b
Hrvoje Malić
SRI 9:40-10:20
SRI 16:40-17:20
III. b
Ivana Brzović
ČET 11:10-12:00
ČET 14:50-15:50
IV. b
Dijana Didak
UTO 9:40-10:20
UTO 16:40-17:20

Raspored informacija - predmetni nastavnici

RASPORED ZVONA

1. i 3. u A smjeni

2. i 4. u B smjeni

1.sat
8:00 - 8:40
2.sat
8:45 - 9:25

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:40 - 10:20
4.sat
10:25 - 11:05
5.sat
11:10 - 11:50
6.sat
11:55 - 12:35
7. / 0. sat
12.40 - 13:20
1. sat
13:25 - 14:05
2. sat
14:10 - 14:50

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:05 - 15:45
4. sat
15:50 - 16:30
5. sat
16:35 - 17:15
6. sat
17:20 - 18:00

2. i 4. u A smjeni

1. i 3. u B smjeni

1.sat
8:00 - 8:45
2.sat
8:50 - 9:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:50 - 10:35
4.sat
10:40 - 11:25
5.sat
11:30 - 12:15
6.sat
12:20 - 13:05
7. / 0. sat
13.10 - 13:55
1. sat
14:00 - 14:45
2. sat
14:50 - 15:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:50 - 16:35
4. sat
16:40 - 17:25
5. sat
17:30 - 18:15
6. sat
18:20 - 19:05