Nositelj projekta: Zdravstveno učilište Zagreb

Partner projekta: Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Cilj projekta:

Razvoj i provedba 10 novih fakultativnih/izvannastavnih programa u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj prirodoslovne, matematičke, digitalne, medijske, čitalačke, multikulturalne i višejezične pismenosti.

Svrha projekta:

Zdravstveno učilište Zagreb kao nositelj projekta i Učilište Ambitio kao partner razvit će i u Školski kurikulum Zdravstvenog učilišta implementirati 10 novih fakultativnih i izvannastavnih programa usmjerenih na razvoj prirodoslovne, matematičke, digitalne, medijske, čitalačke, multikulturalne i višejezične pismenosti učenika.

Projekt obuhvaća dvije ciljne skupine i to učenike srednjih škola i nastavnike.

Projektom će se razviti kompetencije učenika potrebne za nastavak školovanja ili kvalitetan ulazak na tržište rada, kao i svijest o važnosti cjeloživotnog učenja. Time će se postići krajnji cilj unaprjeđenja pismenosti razvijanjem skupa vještina i znanja koje će ih osposobiti za pronalaženje, kritičko vrednovanje, obradu i korištenje informacija, što je ujedno i glavna dodana vrijednost i utjecaj koji će projekt dugoročno gledano imati na ovu ciljnu skupinu.

Osim učenika, ojačat će se i osobni nastavnički kapaciteti i razviti nove kompetencije nastavnika kao druge ciljne skupine, u primjeni metoda učenja i obrazovnih programa temeljenih na ishodima učenja. Time će se nastavnici usavršiti u područjima medijske, digitalne, prirodoslovne, matematičke, višejezične, multikulturalne i čitalačke pismenosti i steći dodatne kompetencije. Ujedno će ovakav pristup omogućit nastavnicima veću usmjerenost na inovativni pristup učenju, što bi ujedno trebala biti i glavna dodana dugoročna vrijednost koju će projekt dati ovoj ciljnoj skupini.

Očekivani rezultati projekta:

  • Razvoj programa i digitalnih repozitorija za deset izvannastavnih aktivnosti i fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za više vrsta pismenosti
  • Stručno usavršavanje nastavnika Zdravstvenog učilišta u primjeni metoda učenja i obrazovnih programa temeljnih na ishodima učenja
  • Provedba izvannastavnih aktivnosti i fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za više vrsta pismenosti tijekom šk.god. 2018./2019.
  • Uvođenje sustava za učenje na daljinu Merlin u školi

Ukupna vrijednost projekta: 1.489.755,23 HRK

Ukupna EU bespovratna sredstva: 1.489.755,23 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 24 mjeseca, od 30. studenog 2017. do 29. studenog 2019.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Hrvoje Odak, prof.

Funkcija: Ravnatelj Zdravstvenog učilišta

Broj telefona: +385 1 555 21 52

Email: hrvoje.odak@skole.hr

 

Više detalja možete pronaći na web stranici projekta.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Zdravstvenog učilišta

RASPORED ZVONA

A smjena

1.sat
8:00 - 8:40
2.sat
8:45 - 9:25

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:40 - 10:20
4.sat
10:25 - 11:05
5.sat
11:10 - 11:50
6.sat
11:55 - 12:35
7. / 0. sat
12.40 - 13:20

B smjena

1.sat
13:35 - 14:20
2.sat
14:25 - 15:10

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:25 - 16:10
4. sat
16:15 - 17:00
5. sat
17:05 - 17:50
6. sat
17:55 - 18:40