Zdravstveno laboratorijski tehničar/ka

Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Hrvatski jezik
4 -
4 -
4 -
4 -
Strani jezik
2 -
2 -
2 -
2 -
Povijest
2 -
2 -
1 -
- -
Etika/Vjeronauk
1 -
1 -
1 -
1 -
Geografija
2 -
1 -
- -
- -
Politika i gospodarstvo
- -
- -
- -
1 -
Tjelesna i zdravstvena kultura
- 2
- 2
- 2
- 2
Matematika
2 -
2 -
2 -
2 -
Fizika
2 -
2 -
2 -
- -
Biologija
2 -
2 -
- -
- -
Računalstvo
1 1
- -
- -
- -
Latinski jezik
2 -
2 -
- -
- -
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO
20 3
18 2
12 2
10 2
Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Osnove zdravstvene struke
1.5 1.5
- -
- -
- -
Uvod u laboratorijski rad
0.5 1.5
- -
- -
- -
Anatomija, fiziologija i osnove patofiziologije
- -
2 -
2 -
- -
Opća kemija
2 -
- -
- -
- -
Organska kemija
- -
3 -
- -
- -
Analitička kemija
0.5 1.5
0.5 1.5
- -
- -
Fizikalna kemija
- -
2 -
- -
- -
Instrumentalne metode
- -
- -
1.5 0.5
- -
Biokemija
- -
- -
3 -
- -
Medicinska biokemija
- -
- -
2 3
2 4
Mikrobiologija i parazitologija
- -
- -
1 2
3 3
Laboratorijska hematologija
- -
- -
1 2
2 2
Imunohematologija i transfuziologija
- -
- -
- -
1.5 0.5
Citološke i histološke tehnike
- -
- -
- -
1.5 0.5
Osnove epidemiologije
- -
1 -
- -
- -
UKUPNO
4.5 3.5
8.5 1.5
10.5 7.5
10 10
UKUPNO STRUČNI DIO
8
10
18
20
SVEUKUPNO
31
30
32
3
STRUKOVNA PRAKSA
35*
70*
140*
91**

Učenik/ca se nakon završenog programa, te izradbe i obrane završnog rada kao i obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u dijagnostičkim laboratorijima iz područja laboratorijske medicine koji su sastavni dio bolnica, klinika, domova zdravlja, zavoda i instituta.

Prema podacima koje dobijemo 6 mjeseci nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, polovica ili nešto manje učenika nastavlja školovanje uglavnom na višim zdravstvenim školama, ali i na fakultetima poput Prehrambeno-biotehnološkog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta dok većina preostalih dobije posao u struci.

Sanitarni tehničar/ka

Učenik/ca se nakon završenog programa, te izradbe i obrane završnog rada kao i obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u zavodima za zaštitu zdravlja, kao i u drugim zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama; npr. gradska sanitarna služba, poslovi DDD, poslovi očuvanja i briga o okolini i zdravlju, ekologiji itd. Moguće je otvaranje privatne sanitarne službe.

Prema podacima koje dobijemo 6 mjeseci nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, polovica iučenika nastavlja školovanje uglavnom na višim zdravstvenim školama, dok polovica preostalih dobije posao u struci.

Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Hrvatski jezik
4 -
4 -
4 -
4 -
Strani jezik
2 -
2 -
2 -
2 -
Povijest
2 -
2 -
1 -
- -
Etika/Vjeronauk
1 -
1 -
1 -
1 -
Geografija
2 -
1 -
- -
- -
Politika i gospodarstvo
- -
- -
- -
1 -
Tjelesna i zdravstvena kultura
- 2
- 2
- 2
- 2
Matematika
2 -
2 -
2 -
2 -
Fizika
2 -
2 -
2 -
- -
Biologija
2 -
2 -
- -
- -
Računalstvo
1 1
- -
- -
- -
Latinski jezik
2 -
2 -
- -
- -
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO
20 3
18 2
12 2
10 2
Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Osnove zdravstvene struke
1.5 1.5
- -
- -
- -
Uvod u laboratorijski rad
0.5 1.5
- -
- -
- -
Anatomija, fiziologija i osnove patofiziologije
1 -
3 -
- -
- -
Opća kemija
2 -
- -
- -
- -
Organska kemija
- -
3 -
- -
- -
Analitička kemija
0.5 1.5
0.5 1.5
- -
- -
Zdravstvena psihologija
- -
- -
2 -
- -
Zdravstveni odgoj
- -
- -
- -
1 -
Okolina i zdravlje
- -
- -
3 -
- -
Pretraga voda
- -
- -
1 2
- -
Higijena i tehnologija namirnica
- -
- -
2 -
3 2
Mikrobiologija
- -
2 2
2 2
- -
Parazitologija
- -
- -
- -
1 1
Epidemiologija
- -
- -
2 -
2 1
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
- -
- -
2 -
2 2
Socijalna medicina
- -
- -
- -
2 -
Zdravstvena statistika
- -
- -
- -
1 -
UKUPNO
5.5 3.5
8.5 3.5
14 4
11 7
UKUPNO STRUČNI DIO
9
12
18
18
SVEUKUPNO
32
32
32
30
STRUKOVNA PRAKSA
35*
70*
140*
91**

Farmaceutski tehničar/ka

Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Hrvatski jezik
4 -
4 -
4 -
4 -
Strani jezik
2 -
2 -
2 -
2 -
Povijest
2 -
2 -
1 -
- -
Etika/Vjeronauk
1 -
1 -
1 -
1 -
Geografija
2 -
1 -
- -
- -
Politika i gospodarstvo
- -
- -
- -
1 -
Tjelesna i zdravstvena kultura
- 2
- 2
- 2
- 2
Matematika
3 -
3 -
2 -
2 -
Fizika
2 -
2 -
2 -
- -
Biologija
2 -
2 -
- -
- -
Računalstvo
1 1
- -
- -
- -
Latinski jezik
2 -
2 -
- -
- -
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO
21 3
19 2
12 2
10 2
Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Anatomija i fiziologija
1 -
2 -
- -
- -
Osnove zdravstvene struke
1.5 0.5
- -
- -
- -
Uvod u laboratorijski rad
0.5 1.5
- -
- -
- -
Opća kemija
3 -
- -
- -
- -
Organska kemija
- -
3 -
- -
- -
Analitička kemija
- -
2 2
- -
- -
Biokemija
- -
- -
2 -
- -
Farmaceutska kemija s farmakologijom
- -
- -
2 2
2 2
Medicinska mikrobiologija
- -
1 1
- -
- -
Botanika s farmakognozijom
- -
- -
2 1
2 1
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom
- -
- -
4 4
3 4
Kemija prehrane
- -
- -
- -
1 1
Industrijska proizvodnja lijekova
- -
- -
- -
2 2
Prirodna ljekovita sredstva
- -
- -
1 -
- -
UKUPNO
6 2
8 3
11 7
10 10
UKUPNO STRUČNI DIO
8
11
18
20
SVEUKUPNO
32
32
32
32
STRUKOVNA PRAKSA
-
-
168*
21**

Učenik/ca se nakon završenog programa, te izradbe i obrane završnog rada kao i obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u ljekarni, specijaliziranoj prodavaonici OTC lijekova i medicinskih proizvoda, veledrogeriji, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji te u analitičkim i galenskim laboratorijima.

Prema podacima koje dobijemo 6 mjeseci nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, nešto manje od polovica učenika nastavlja školovanje uglavnom na fakultetima poput Prehrambeno-biotehnološkog, Prirodoslovno-matematičkog ili Farmaceustko-biokemijskog fakulteta dok većina preostalih dobije posao u struci.

Medicinski kozmetičar/ka

Učenik/ca se nakon završenog programa te izradbe i obrane završnog rada može zaposliti u centrima za estetsku medicinu ili korektivnu dermatologiju, dermatološkim klinikama i poliklinikama, klinikama ili odijelima za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju i opekline, na odjelima maksilo-facijalne kirurgije i traumatologije, lječilištima, u centrima zdravstvenog turizma i u kozmetičkim salonima odnosno u privatnom kozmetičkom salonu (samostalno ili u timu). Moguće je otvaranje privatnog kozmetičkog salona i medicinsko-kozmetičkog salona.

Prema podacima koje dobijemo 6 mjeseci nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, polovica učenika nastavlja školovanje uglavnom na višim zdravstvenim školama. U zadnjih 5 godina bilježimo porast zapošljavanja učenica u struci.

Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Hrvatski jezik
4 -
4 -
4 -
4 -
Strani jezik
2 -
2 -
2 -
2 -
Povijest
2 -
2 -
1 -
- -
Etika/Vjeronauk
1 -
1 -
1 -
1 -
Geografija
2 -
1 -
- -
- -
Politika i gospodarstvo
- -
- -
- -
1 -
Tjelesna i zdravstvena kultura
- 2
- 2
- 2
- 2
Matematika
2 -
2 -
- -
- -
Fizika
2 -
2* -
- -
- -
Biologija
2 -
2 -
- -
- -
Kemija
2 -
2 -
- -
- -
Računalstvo
- -
- -
1 1
- -
Latinski jezik
2 -
2 -
- -
- -
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO
21 2
20 2
9 3
8 2
Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Primjenjena kozmetika
1 2
1 2
1 5
1 6
Kozmetologija
1 1
2 -
1 5
2 6
Njega tijela
2 -
- -
- -
- -
Dermatovenerologija
- -
1 -
2 -
1.5 0.5
Ljekovito bilje
- -
- -
1.5 0.5
- -
Anatomija i fiziologija
2 -
- -
- -
- -
Patologija i patofiziologija
- -
1 -
- -
- -
Medicinska mikrobiologija
- -
- -
1.5 0.5
- -
Dijetetika
- -
- -
- -
2 -
Farmakologija
- -
- -
2 -
- -
Osnove fizikalne terapije
- -
1 2
- -
- -
Zdravstvena psihologija
- -
- -
- -
2 -
UKUPNO
6 3
6 4
9 11
8.5 12.5
UKUPNO STRUČNI DIO
9
10
20
21
SVEUKUPNO
32
32
32
31
STRUKOVNA PRAKSA
35**
70**
140**
21**

Dentalni tehničar/ka

Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Hrvatski jezik
4 -
4 -
4 -
4 -
Strani jezik
2 -
2 -
2 -
2 -
Povijest
2 -
2 -
1 -
- -
Etika/Vjeronauk
1 -
1 -
1 -
1 -
Geografija
2 -
- -
- -
- -
Politika i gospodarstvo
- -
- -
- -
1 -
Tjelesna i zdravstvena kultura
- 2
- 2
- 2
- 2
Matematika
2 -
2 -
- -
- -
Biologija
2 -
1 -
- -
- -
Fizika
2 -
2 -
- -
- -
Kemija
2 -
2 -
- -
- -
Računalstvo
- -
- -
1 1
- -
Latinski jezik
2 -
2 -
- -
- -
UKUPNO
21 2
18 2
9 3
8 2
Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Tehnologija zubotehničkog materijala
2 -
1 -
- -
- -
Morfologija zuba
2 5
- -
- -
- -
Anatomija i fiziologija
- -
2 -
- -
- -
Stomatološka anatomija s gnatologijom
- -
2 -
- -
- -
Laboratorijska fiksna protetika
- -
2 -
2 -
- -
Laboratorijska mobilna protetika
- -
- -
2 -
2 -
Laboratorijska protetika - vježbe
- -
- 5
- 15
- 19
Socijalna medicina
- -
- -
1 -
- -
Mikrobiologija
- -
- -
- -
1 -
UKUPNO
4 5
7 5
5 15
3 19
UKUPNO STRUČNI DIO
9
12
20
22
SVEUKUPNO
32
32
32
32
STRUKOVNA PRAKSA
-
84*
126*
42**

Učenik/ca se nakon završenog programa, te izradbe i obrane završnog rada kao i obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u laboratoriju dentalne tehnike, gdje izrađuje razne dentalne nadomjestke za gornju i donju čeljust (u sastavu stomatološkog tima). Moguće je otvaranje privatnog laboratorija dentalne tehnike.

Prema podacima koje dobijemo 6 mjeseci nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, nekolicina učenika nastavi školovanje dok većina ubrzo počinje s radom u struci.

Dentalni asistent/ca

Učenik/ca se nakon završenog programa, te izradbe i obrane završnog rada može zaposliti u ordinacijama dentalne medicine, domovima zdravlja ili poliklinikama kao asistent doktoru dentalne medicine.

Prema podacima koje dobijemo 6 mjeseci nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, većina učenika dobiva posao u struci, a manji dio upisuje uglavnom više zdravstvene škole.

Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Hrvatski jezik
4 -
4 -
4 -
4 -
Strani jezik
2 -
2 -
2 -
2 -
Povijest
2 -
2 -
- -
- -
Etika/Vjeronauk
1 -
1 -
1 -
1 -
Geografija
2 -
1 -
- -
- -
Politika i gospodarstvo
- -
- -
- -
1 -
Tjelesna i zdravstvena kultura
- 2
- 2
- 2
- 2
Matematika
2 -
2 -
- -
- -
Fizika
2 -
2* -
- -
- -
Kemija
2 -
2 -
- -
- -
Biologija
2 -
2 -
- -
- -
Računalstvo
- -
- -
2 -
- -
UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO
19 2
18 2
9 2
8 2
Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Latinski jezik u medicini
1 -
1 -
- -
- -
Anatomija i fiziologija
2 -
1 -
- -
- -
Dentalna morfologija
- -
1 -
- -
- -
Uvod u dentalnu medicinu
- -
1 -
2 -
- -
Dentalna oprema i materijali
1 -
2 -
- -
- -
Hitna medicinska stanja
- -
- -
1 1
- -
Prevencija u dentalnoj medicini
- -
1 -
- -
- -
Metodika zdravstvenog odgoja
- -
- -
- -
1 1
Organizacija rada
- -
- -
1 1
- -
Zdravstvena njega
3 2
1 1
2 1
1 2
Dentalno asistiranje
- -
1 1
3 6
2 10
Kvaliteta u dentalnoj medicini
- -
- -
- -
2 -
Komunikacijske vještine
1 1
- -
- -
- -
Administracija u dentalnoj medicini
- -
1 1
- -
- -
Dentalni računalni program
- -
- -
1 1
- -
Osnove radiologije u dentalnoj medicini
- -
- -
- -
1 1
UKUPNO
8 3
9 3
11 10
7 14
UKUPNO STRUČNI DIO
11
12
21
21
SVEUKUPNO
32
32
32
32

Fizioterapeutski tehničar/ka

Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Hrvatski jezik
4 -
4 -
4 -
4 -
Strani jezik
2 -
2 -
2 -
2 -
Povijest
2 -
2 -
1 -
- -
Etika/Vjeronauk
1 -
1 -
1 -
1 -
Geografija
2 -
1 -
- -
- -
Politika i gospodarstvo
- -
- -
- -
1 -
Tjelesna i zdravstvena kultura
- 2
- 2
- 2
- 2
Matematika
2 -
2 -
- -
- -
Biologija
2 -
2 -
- -
- -
Fizika
2 -
2 -
- -
- -
Kemija
2 -
2 -
- -
- -
Računalstvo
1 1
- -
- -
- -
Latinski jezik
2 -
2 -
- -
- -
UKUPNO
22 3
20 3
8 2
8 2
Nastavni predmet
I.razred
T V
II.razred
T V
III.razred
T V
IV.razred
T V
Elektronika
- -
- -
2 -
- -
Anatomija i fiziologija
2 -
2 -
- -
- -
Uvod u rehabilitaciju
2 -
1 -
- -
- -
Osnove zdravstvene njege
0.5 -
0.5 -
- -
- -
Osnove kineziologije
- -
2 1
2 2
- -
Masaža
- -
1 2
1 2
1 3
Kineziterapija
- -
- -
1 3
2 4
Fizikalna terapija
- -
1 1
1 2
2 3
Zdravstvena psihologija
- -
- -
2 -
1 -
Socijalna medicina
- -
- -
1 -
- -
Patofiziologija
- -
- -
2 -
- -
Klinička medicina
- -
- -
2 -
3 -
Dermatologija
- -
- -
- -
2 -
Prva pomoć
- -
- -
- -
1 -
UKUPNO
4.5 1.5
6 4
13 9
12 10
UKUPNO STRUČNI DIO
6
10
22
22
SVEUKUPNO
31
32
32
32
STRUKOVNA PRAKSA
-
84*
126*
28**

Učenik/ca se nakon završenog programa, te izradbe i obrane završnog rada kao i obavljenog pripravničkog staža može zaposliti u bolnicama, rehabilitacijskim centrima, lječilištima i u hotelskim objektima koji imaju uvjete za provođenje terapijskih, športskih i rekreativnih postupaka.

Prema podacima koje dobijemo 6 mjeseci nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, većina učenika nastavlja školovanje; uglavnom studij Fizioterapije. Od preostalih, oko polovica počinje s radom u struci.