Povratak na objave
13 pro
2021

Završni rad i citiranje literature

IZGLED ZAVRŠNOG RADA

Završni rad ima standardizirani izgled, obavezne djelove i  utvrđenu kompoziciju:

– naslovna stranica
– sadržaj

– uvod
– glavni dio – razrada teme
– zaključak
– literatura
– prilozi

NASLOV – upućuje na temu rada, istaknut je na naslovnoj stranici uz ostale važne podatke

SADRŽAJ– navodi dijelove rada

UVOD – definira problem rada koji će se istraživati, definira cilj rada, donosi kratki opis metoda koje su korištene za izradu rada (1-2 stranice)

GLAVNI DIO (RAZRADA) – najopsežniji dio rada (15 – 25 stranica) u kojem se temeljito i dokumentirano „razvija“ tema, obrazlaže izabrano područje maturalnog rada. Pojedini dijelovi imaju naslove i podnaslove koji moraju biti naznačeni u sadržaju i odražavaju strukturu rada . U ovaj dio rada mogu se uvrstiti tablice, grafikoni, crteži, fotografije (samo ako služe kao dijelovi razrade, ako je dopunjuju i objašnjavaju tekst! – tada ih je potrebno numerirati i nasloviti); ova vrsta priloga može se uvrstiti i  kao prilog (dodatak) na kraju radnje

ZAKLJUČAK – sinteza čitavoga rada izložena na sažet način; može sadržavati ocjenu, preporuku, osobni stav prema određenom problemu (najviše 1 str.)

BILJEŠKE– ako je u radu naveden doslovan citat iz literature onda navod mora sadržavati i točnu stranicu s koje je preuzet citat; bilješke se numeriraju u zagradi kroz čitav rad , a na kraju rada u poglavlju Bilješke navodi se potpuni sadržaj svake bilješke (prema pravilima za citiranje literature)

BIBLIOGRAFIJA (LITERATURA) – korištenu literaturu treba svrstati u nekoliko skupina (knjige, priručnici, članci iz časopisa, AV –građa, itd.), te numerirati i abecednim redom načiniti popis i navoditi prema pravilima o navođenju izvora kojih se treba dosljedno pridržavati

PRILOZI  ili dodaci uvrštavaju se u rad ako je neophodno ( to su različite tablice, fotokopije, crteži, fotografije i sl. ) ; kada je potrebno povezati tekst rada s prilogom u tekstu se stavi npr. (Prilog br.1)

POPIS PRILOGA – sa bitnim elementima na kraju maturalnog rada

Format rada: A 4

Broj stranica: 12 (najmanje) -20 (najviše) čistog teksta, bez priloga

Font: Arial (veličina 12), Times New Roman (veličina 12)

Prored: 1,5

Margine: 3 cm lijevi, 3 cm gornji, 3 cm donji, 2 cm desni

Numeriranje stranica: naslovnica i sadržaj (preliminarne stranice) se ne numeriraju, a stranica s uvodom se numerira s brojem 1

Uvez: spiralni, prozirni plastični

Tablice i slike Tablice i slike numeriraju se arapskim brojevima (tablica 1, 2…; Sl. 1, 2….)
Svaka tablica  i slika moraju imati naslov (i bilješku o izvoru ukoliko su preuzete iz literature). Broj i naslov tablice stavlja se iznad tablice, dok se broj i naslov slike stavlja ispod slike.

RASPORED ZVONA

A smjena

1.sat
8:00 - 8:45
2.sat
8:50 - 9:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3.sat
9:50 - 10:35
4.sat
10:40 - 11:25
5.sat
11:30 - 12:15
6.sat
12:20 - 13:05
7. / 0. sat
13.10 - 13:55

B smjena

1.sat
14:00 - 14:45
2.sat
14:50 - 15:35

VELIKI ODMOR - 15 min

3. sat
15:50 - 16:35
4. sat
16:40 - 17:25
5. sat
17:30 - 18:15
6. sat
18:20 - 19:05